V lidském Srdci je ukryta mnohem větší Bytost než je člověk sám.

                                                                                                      Ernestína Velechovská

 

VIA-HARMONIA

cesta sjednocení

25. - 26. 5. 2019

JSME JEDEN ŽIVOT

Celoplanetární propojení 25 hodin pro mír

Mnoho pramenů, řek a říček  se stéká
a  tvoří jednu mohutnou řeku a spolu směřují k jednomu cíli.

Představme si sílu velkého množství meditujících kruhů, v míru mysli naladěných skupin, které se propojují po celé Planetě a vytvářejí v kolektivním vědomí lidstva sjednocenou, harmonickou síť.

Máme jedinečnou šanci vytvořit silové pole, které svým působením dalece přesahuje možnosti jedné skupiny či jednotlivce.

Svými životy tvoříme jednu společnou cestu.

Pojďme se v co největším počtu sejít na jednom místě,
v jeden den – na 25 hodin našeho života, u nás a kdekoliv ve světě.

Prožijme den v souznění, v hlubokém meditačním naladění, v míru mysli, v modlitbách i mantrách, v Óm a v tichu našeho Srdce.

PROČ 25 HODIN?

V Praze naplníme 24 hodin ticha a míru – kruh jednoho celého dne se uzavře a ještě jednu hodinu setrváme, abychom sílu sjednocení po celé Zemi udrželi živou a umožnili jí rozprostřít se a působit v kolektivním vědomí.

V síle tichého, mírového kruhu setrváme celých 25 hodin. 

Po celou dobu bude stále udržováno v tichém, mírovém naladění potřebné množství společně meditujících. V průběhu budou střídáni těmi, kdo se na nějaký čas odpoutali, protáhli si tělo nebo se posilnili.

Čemu věnujeme pozornost, to oživujeme, to tvoříme.

Svoji mysl zaměříme na tvoření vizí života v míru a v moudré spolupráci a zapíšeme je tím do kolektivního vědomí lidstva.

JAK BUDE AKCE PROBÍHAT?

V České republice se 25. 5. 2019 sejdeme v Praze kolem 10. hodiny, (místo  bude co nejdříve zviditelněno, je ještě v jednání).
Pozdravíme se, zorganizujeme se, občerstvíme a připravíme se na
25 hodin našeho spolu-bytí.

Mírové naladění zahájíme ve 12h. a ukončíme ve 13h. druhého dne.

Vracíme-li se k vědomí Jednoty – musíme Jednotu stvořit a prožít.

Je žádoucí, aby se po dobu našeho naladění přidávaly další a další skupiny na všech kontinentech, po celé Planetě.
Každá skupina zůstane v naladění, jak dlouho uzná za vhodné.

Ve světě je organizováno mnoho mírových akcí.
Pojďme tentokrát všechny naše síly spojit!

Rozesílejme toto poselství míru do celého světa, k učitelům, guruům, ke skupinám a k představitelům různých učení a víry. Nechť se také ve svých zemích společně naladí a v souznění se všichni propojíme.

Dostaneme-li informaci, které skupiny se chtějí připojit, uvedeme je na stránkách Via Harmonia, a zviditelníme tak sílu, ve které jsme propojeni.

Buďme aktivní, vědomou součástí společné cesty lidstva.
Pouze cesta v míru má budoucnost a pro život smysl.