V lidském Srdci je ukryta mnohem větší Bytost než je člověk sám.

                                                                                                      Ernestína Velechovská

Ernestína Velechovská 

Čechova 906, 391 65 Bechyně
IČO: 450 055 16 
Nejsem plátcem DPH

Mnozí píšete, že chcete dát osobní dar Ernestíně.
Je to možné.
Je nutné do poznámky pro příjemce napsat text DAR

č.ú.: 0728789163/0800

"Srdečně děkuji všem za osobní dary. Velmi si cením podpory každého z vás, nejen finanční".
Ernestína

 

Asistentka

V tuto chvíli jsou aktivity pozastaveny.
Informace o připravovaných akcích najdete na www.ernestinavelechovska.cz.

Akce organizačně zajišťuje Helenka Procházková

Z důvodu mé velké vytíženosti různými aktivitami a projekty není v mých silách věnovat se individuálním konzultacím.
Věřím, že všichni zájemci naleznou vhodné pomocníky na své cestě.