V lidském Srdci je ukryta mnohem větší Bytost než je člověk sám.

                                                                                                      Ernestína Velechovská

Jsme jeden Život, jedna Cesta, jedno Vědomí

Vážení a milí absolventi, přátelé a spřízněné bytosti,
srdečně vás zdravím v roce 2020, ve kterém mnozí stavíme nové základy naší další cesty.

Také mé působení se dílem proměňuje a od tohoto roku přesouvám své aktivity pod neziskovou organizaci Ernestína Velechovská, z.ú.
Informace o připravovaných akcích najdete na webových stránkách ernestinavelechovska.cz.
Chcete-li abychom byli s vámi v kontaktu, můžete se přihlásit na odkazu zde>>

Nové webové stránky se dotvářejí a časem splynou s těmito stránkami ernestina.cz 

Nechť je Světlem štěstí naplněná cesta životem všem cítícím bytostem.

S Vděčností a Úctou
Ernestína

Mějme mír v mysli a radost v srdci

Mohu nabídnout jen to, co sama mám.

Na své životní cestě mám jen to, co jsem sama v sobě objevila a zužitkovala, z čehož vycházím i při své práci.
Působím jako průvodkyně hledajících na cestě poznání života a hlubiny lidské bytosti tak, aby se z nich stali nalézající.
Věnuji se člověku od nastavení jeho osobní mysli až po nejhlubší roviny Vědomí.

Jedná se o  každodenní lidské příběhy a poznání cesty duše i vhled do roviny ducha. Součástí této cesty je uzdravení a rozvoj vztahů, porozumění životu i jeho proměna. Také poznání zákonitostí života a jejich souvislostí s osobními příběhy.

Uvnitřnění, meditace a procítění jsou základními nástroji na této naší cestě.

Jsem ve vděčnosti za možnost pomáhat hledajícím objevovat bohatství, ukryté v jejich nitru. Tato cesta je pro mne posláním i radostí. 

Ráda se s Vámi setkám na svých seminářích a dalších akcích.

Lidé se mě někdy ptají, odkud vím to, co nabízím. Odpověď je jednoduchá, život sám mě vyučil a dostalo se mi Vyššího vedení.

Jsem si vědoma skutečnosti, že si svůj život utvářím sama a vím jak. Poznala jsem, Kdo Jsem a co je podstatou života i jeho smyslem. Můj život je dnes velmi jednoduchý a zároveň nesmírně bohatý.

Smysl mu dává Pravda a Láska. Dnes je nevnímám jako ideály či nějaké filozofické pojmy, ale jako svoji všednodenní skutečnost.

Abych mohla takto doopravdy žít, musela jsem nejdříve uzdravit sebe i svůj život, opustit strachy a omezení a vzít plně do svých rukou zodpovědnost za svůj osobní svět.

Naučila jsem se:

Věřit, uvědomovat si, porozumět a změnit postoj .....
Dívat se Srdcem, v Moudrosti, v Lásce a ve Vděčnosti konat .....

Následující myšlenky z mé mozaiky poznání lehce nastiňují zkušenosti i filozofii, z nichž vycházím.