VIA-HARMONIA

cesta sjednocení

30. 3. 2019

Mnoho pramenů, řek a říček se stéká a tvoří jednu velikou řeku . . . a spolu směřují k jednomu cíli

Velké setkání představitelů různých skupin a směrů, předávajících své poznání o zákonitostech a smyslu života, o moudrosti a dovednosti život smysluplně proměňovat a žít, o schopnostech povýšit péči o člověka ve všech rovinách jeho žití . . .

Den setkání 30. 3. 2019  (3.3.3)
je velkou příležitostí vytvořit společně v kolektivní mysli mocnou, mírovou matrici sounáležitosti.
Umožní nám společně zažehnout pochodeň spolu-bytí v harmonii, s otevřeným Srdcem a s vědomím Jednoty nás všech a tím umocnit sílu každého zúčastněného.

V současném nastavení světa je projevená síla našich Srdcí životní šancí, aby mohla působit a prosvětlovat další cestu.
Sjednocení je cestou rozvoje člověka a jeho života.

Jsme spolu-tvůrci jednoho života a tvůrci mnoha cest v něm.

Každému z nás, kdo předáváme své zkušenosti, poznání či schopnosti, byla dána jedinečná cesta, síla i způsob, jakým přispíváme k proměně světa.  Ovlivňujeme a proměňujeme nefunkční formy prožívání i tvoření života a pohledu na sebe i na svět. Víme, že vědění je potřeba prožít v praxi, aby nastala žádoucí změna.

A my jsme pro své okolí a následovníky příkladem.
Naše vnitřní síla i síla všech, kdo jsou s námi v propojení, se sjednocuje a s každým dalším člověkem umocňuje.
Nosíme ji stále s sebou a s ní roste i naše spolu-zodpovědnost.

30.3.2019  máme možnost spojit tuto velkou sílu a společně vytvořit a prožít jeden den sounáležitosti.

Už sama skutečnost, že se setkáme, je vytvořením veliké sily a příkladem pro další cestu.

Kromě příjemného, vzájemného seznámení, budeme jistě obohaceni i společnými prožitky a poznáním. Vnoříme se spolu v souznění a naladění do hlubiny Bytí, propojíme se s Matkou Zemí, s přírodou či jinak. Společné vytvoříme a vyšleme také Poselství Míru, Moudrosti a Lásky do kolektivního Vědomí planety.

Náplň setkání bude postupně dotvářena také podle přihlášených účastníků.

Důležité téma zůstává:  POJĎME SE SETKAT A PROPOJIT NAŠI SÍLU!

Vytvořené silové pole moudrosti a sounáležitosti nechť poslouží Dobru všech zúčastněných, pro Dobro Světa.

SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

Toto cenné setkání je předobrazem i výzvou ke spolu-účasti na následném, jedinečném setkání v květnu 2019.

JEN SPOLEČNĚ NAPLNÍME POSELSTVÍ SJEDNOCENÍ.
Šiřme tuto nabídku i dalším představitelům a skupinám v různých částech světa.
Mohou se připojit k setkání v březnu i květnu a jejich moudrost, poznání a sjednocené vědomí nechť se šíří dál.

Pokud budeme mít informaci o připojených představitelích i skupinách, všechny zviditelníme na webu www.viaharmonia.cz

O místě březnového setkání v Praze jednáme a přihlášeným bude co nejdříve sděleno.

Informace o vstupenkách a možnosti přihlášení budou zveřejněny na webu  www.viaharmonia.cz