Meditace pro pokročilé "K vnitřní skutečnosti"

čt 20. - ne 23. 2. 2020
Prosíme o trpělivost, připravujeme nový systém přihlašování 

Dny, prožité v klidu mysli, v hlubokém rozjímání a meditaci.

Hledajícím na duchovní cestě pomůže občasné odpoutání od vnějšího světa, aby se do něj mohli posíleni v Duchu vrátit a uměli lépe používat své poznání v praxi. Duchovní cesta není oddělena od praktického života. Sám život je touto cestou.

Dokázat v sobě dostatečně rozvinout vnitřní mír a lásku chce určitou dávku trpělivosti a sebekázně, odpoutanosti i víry. Vede hledajícího k nalezení odpovědi na otázku: „Kdo Jsem? Kdo je mé skutečné Já?“

Podmínkou pro účast na této akci je dovednost meditace či hluboké relaxace. Na semináři není prostor pro výuku těchto základů. Akce také není určena k řešení konkrétních životních problémů.

Forma:   seminář - je určen zejména pro účastníky cyklů Akademií Života
Termín:  čt 20. – ne 23. 2. 2020, příjezd ve čtvrtek navečer, začátek ve pátek ráno
Místo:   Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo
Přednášející:

  Ernestína

 

Akci organizačně zajišťuje Helenka Procházková, email: kancelar@ernestina.cz

Prosíme o trpělivost, připravujeme nový systém přihlašování