V lidském Srdci je ukryta mnohem větší Bytost než je člověk sám.

                                                                                                      Ernestína Velechovská

Štítek: Albert Einstein

Dopis od Einsteina

Nevíme, zda se skutečně jedná o dopis od Alberta Einsteina, avšak je v těchto krásných slovech obsažena hluboká moudrost. Koncem roku 1980 Lieserl, dcera slavného génia, věnovala 1400 dopisů, psaných Albertem Einsteinem, Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne dvacet...