V lidském Srdci je ukryta mnohem větší Bytost než je člověk sám.

                                                                                                      Ernestína Velechovská

Kategorie: Mysl

Člověk v programech mysli

Člověk je mnoho-úrovňová bytost, prožívající se a uvědomující v nižším a Vyšším vědomí. Naše Vyšší vědomí se pohybuje v zosobněném, mentálním poli. Děje se tak od začátku inkarnace, kdy se Vyšší vědomí začíná ztotožňovat s individualizovanou myslí a zapomíná na sebe, na svoji...