V lidském Srdci je ukryta mnohem větší Bytost než je člověk sám.

                                                                                                      Ernestína Velechovská

Báseň – Katka Vašáková

Na věky věků Duše naše
jsou čistou Láskou spojené.

Děje se mnoho v lidském čase,
to čisté je však neměnné.

Překoná žal, bol i strasti,
co na povrchu tolik dřou, 

jak ze skořápky vyloupne se
Plamen, co stále svítí tmou. 

V hloubi těch Duší jdeme spolu
po cestách, které sám Bůh zná.

S Radostí v Srdci, plni Světla,
jsme sama Láska –  Ty i Já.