V lidském Srdci je ukryta mnohem větší Bytost než je člověk sám.

                                                                                                      Ernestína Velechovská

TERMÍNY:


Akademie Života

Cyklus vzdělávacích a sebe-zkušenostních setkání, na nichž se věnujeme objevování skrytého světa mysli, pocitů a emocí i prociťování naší duše.
Učíme se vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším a také nalézat vhodné formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat, abychom se cítili svobodní a šťastní.
Rozvíjíme svoji schopnost uvnitřnění - meditace a uvědomování si hlubokého rozměru lidské bytosti.

Účastníci dřívějších ročníků Akademií Života jsou srdečně vítáni na jakémkoli setkání novějších ročníků.

První setkání nového ročníku Akademie Života 2018  čt 22. - ne 25. 11. 2018, v Horním Bradle, ve čtvrtek od 19 hodin. Pro přijeti do cyklu Akademie Života je třeba předem projít seminářem Poznání Života. Litujeme, seminář je naplněn
pá 18. - 20. 1. 2019 Akademie Života, ročník 2017, v Horním Bradle,  začátek v pá v 18 hod. 

pá 25. - 27. 1. 2019 Akademie Života, ročník 2018, v Horním Bradle,  začátek v pá v 18 hod. 

pá 15. - 17. 3. 2019 Akademie Života, ročník 2018, v Horním Bradle,  začátek v pá v 18 hod. 

pá 22. - 24. 3. 2019 Akademie Života, ročníky 2015 a 2016, v Horním Bradle,  začátek v pá v 18 hod. (Ernestína nebude část semináře přítomna)

pá 7. - 9. 6. 2019 Akademie Života, ročník 2018 v Horním Bradle,  začátek v pá v 18 hod. 

Místo konání vždy: Oáza Srdce, Vršov 19, www.oazasrdce.cz


 

 

 

 

 

TERMÍN:

VIA - HARMONIA,  cesta sjednocení

30. 11. – 2. 12. 2018          

TICHÁ MYSL JE BRANOU SRDCE

První setkání aktivuje sjednocené silové pole, které je důležitým impulsem pro setkání následující. Setkáme se v mírovém naladění, v tichu a souznění, s otevřeným Srdcem a vědomím, že spolu tvoříme jeden Život.

25 hodin ticha pro svět v míru

Společné, mírové ztišení mysli zahájíme v pátek 30. 11. v 11 hodin. Kruh tichého naladění bude stále udržován v silném počtu zúčastněných až do 12 hodin v sobotu 1. 12. 2018

V naladění na vyšší moudrost zaměříme pozornost na téma jednoty, spolupráce a dobra, a to nejen v nás, ale i v našich vztazích, ve společnosti a ve světě vůbec.

Jen v tichu svého Srdce můžeme vnímat hluboké roviny Bytí.

Část skupiny se v průběhu akce naladí v Ómování, někteří se uvnitřní tichou mantrou či modlitbou, při cvičení jógy nebo kreslení mandal v tématech našeho naladění.

Při společném  zklidnění mysli se otevírají a propojují naše Srdce.

A síla sjednocení zásadně ovlivňuje kolektivní mysl lidstva.

V sobotu odpoledne a večer budeme pokračovat procítěním vděčnosti za život, v souznění s Matkou zemí a přírodou, se sluncem i s celým vesmírem.
neděli 2.12. dopoledne ukončíme setkání opět v hlubokém souznění, v Óm a také v příjemném sdílení naší společné cesty.

Zahajující 1. setkání Viaharmonia.com se uskuteční v prostorách vzdělávacího a meditačního centra Oáza Srdce, Horní Bradlo. Sejdeme se z různých částí republiky i ze zahraničí už ve čtvrtek navečer, přivítáme se a připravíme na společné, 25 hodin trvající naladění.

Kapacita zařízení je 90 osob a nyní je již naplněna.

Výzva bytostem, podporujícím život v míru - skupinám i jednotlivcům:

PŘIDEJTE SE K NÁM - kdykoliv v průběhu akce, kdekoliv u nás i ve světě
ŠIŘTE VÝZVU K DALŠÍM  SPŘÍZNĚNÝM  BYTOSTEM

Každý, kdo se připojí, posiluje působení všech a sjednocená síla se násobí.

 

 

čt 29. 11. – ne 2. 12. 2018  (příjezd ve čtvrtek večer).

Místo konání: Oáza Srdce, Vršov 19, www.oazasrdce.cz

Na toto setkání navazují:

Setkání v termínu 30. 3. 2019, více informací zde>>

Setkání v termínu 25. - 26. 5. 2019, více informací zde>>


TERMÍN:

Meditace pro pokročilé "K Vnitřní Skutečnosti"

Dny, prožité v klidu mysli, v hlubokém rozjímání a meditaci.

Hledajícím na duchovní cestě pomůže občasné odpoutání od vnějšího světa, aby se do něj mohli posíleni v Duchu vrátit a uměli lépe používat své poznání v praxi. Duchovní cesta není oddělena od praktického života. Sám život je touto cestou.

Dokázat v sobě dostatečně rozvinout vnitřní mír a lásku chce určitou dávku trpělivosti a sebekázně, odpoutanosti i víry. Vede hledajícího k nalezení odpovědi na otázku: „Kdo Jsem? Kdo je mé skutečné Já?“

Podmínkou pro účast na této akci je dovednost meditace či hluboké relaxace. Na semináři není prostor pro výuku těchto základů. Akce také není určena k řešení konkrétních životních problémů.

U termínu 29. 11. - 2. 12. 2018 došlo k úpravě zaměření. Seminář byl přesunut do oddílu VIA - HARMONIA. 

st 14. – ne 18. 8. 2019  (příjezd ve středu večer). Přihlašování od 2.5.2019

Místo konání: Oáza Srdce, Vršov 19, www.oazasrdce.cz


TERMÍN:

Poznání života

Chceme-li se opravdu radovat ze života, musíme někdy vynaložit trochu úsilí na objevení, pochopení a odstranění překážek.

Na tomto semináři si účastníci odkrývají základní pravdy o tom, jak a čím si člověk tvoří svůj život, své vztahy, svoji každodennost. Velká část semináře je věnována pocitům, emocím a našim neuvědomělým reakcím, také programům strachu a sobeckého ega.

Učíme se podívat se na sebe i na druhé jiným pohledem. Díky pochopení svých i jejich vnitřních postojů a pocitů můžeme přestat hrát zbytečné hry. 

Jedná se o tři objevné sebe-zkušenostní dny. Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé a je možné jej absolvovat opakovaně. 

čt 7. - ne 10. 3. 2019 Poznání Života, čt od 19 hod.

Místo konání: Oáza Srdce, Vršov 19, www.oazasrdce.cz


 

 

 

 

 

 


TERMÍN:

Uzdravení a proměna vztahů

Základem všech našich vztahů je vztah k sobě

V každém z nás, v našem tzv. podvědomí, jsou zapsána určitá, konkrétní přesvědčení, jak o sobě, tak i o druhých, která vycházejí mimo jiné z prvotních zkušeností na počátku života. Tato přesvědčení a postoje v nás zůstávají, ovlivňují naše prožívání a odrážejí se potom, většinou nevědomky, do všech našich vztahů, a to jak partnerských, tak třeba i pracovních nebo i do vztahu k životním hodnotám a podobně.
Náš vztah k sobě je spojen se vztahem s našimi rodiči a s podmínkami a rodinou, do které se rodíme. Je také ovlivněn zkušenostmi z předchozích inkarnací.
Porozuměním a příslušnou změnou pohledu může například rodič přispět k vyčistění a odlehčení případných zátěžových bloků dítěte a podpořit jeho svobodnější prožívání sebe sama. „Dospělé děti“ mohou osvobodit zátěžové nastavení mezi sebou a rodičem, u rodičů navzájem, i případně mezi dalšími členy rodiny.

Tento prožitkový a sebe-uvědomovací seminář je nabídkou pro ty, kteří se chtějí hlouběji zabývat a proměnit svůj vztah k sobě, rodině, okolí a životu vůbec. 

Místo konání: Oáza Srdce, Vršov 19, www.oazasrdce.cz


TERMÍN:

Meditační setkání "Kruh Světla a tichého sdílení"

Je určeno pro ty, kdo opravdu chtějí prohloubit cestu klidu a vnitřního odevzdání se v tichém naladění. V uvnitřnění sdílíme a otevíráme se mnohem více hlubině naší bytosti než při sdílení slovy. Ticho, vnitřní ticho, je branou za mysl, k vnitřnímu poznání pravé Skutečnosti. 

Termín konání tohoto semináře zatím není stanoven


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍN:

Rodiče a děti - základ našich vztahů

Akce je nabídkou pro rodiče, kteří chtějí lépe poznat a pochopit své dítě a jeho prožitkový svět. Ale i pro "dospělé děti", kteří chtějí poznat a proměnit svůj vztah k rodičům.

Porozuměním a příslušnou změnou pohledu může rodič přispět k vyčistění a odlehčení případných zátěžových bloků dítěte, pomoci dítěti i sobě otevřít se a rozvinout radostné spolu-žití.

Tato prožitkově proměnná akce umožní rodičům také nahlédnout do sféry příčin různých potíží u dítěte a také odhalit  souvislosti s životními tématy rodiče.

Smyslem a cílem semináře je kromě pochopení a uvědomění rodiče především harmonizace energeticko-informačního pole dítěte, a  tím i podpora  svobodnějšího prožívání cesty životem pro dětskou dušičku.

Děti se akce nezúčastní.

Termín konání tohoto semináře zatím není stanoven


TERMÍN:

Velikonoční meditační setkání

Akce je určena všem, kterým je blízké poselství Velikonoc - znovuzrození a radost života, odpuštění a bezpodmínečná láska, víra ve Vyšší Vědomí.
Týden před Velikonočními svátky máme možnost naladit se do klidu svého nitra a posílit vědomí, že naše bytost přesahuje lidskou rovinu. Meditace, klid a uvědomění nám pomáhají důvěřovat této síle v nás, aby v našem životě mohla působit.

Klidným naladěním si můžeme uvědomit, co starého v nás je čas opustit a co nového necháme v sobě zrodit. Budeme také rozjímat nad myšlenkami, které nás už tisíce let vedou k poznání hluboké podstaty sebe sama i k poznání zákonů a smyslu života.

Velikonoční meditační setkání čt 4. – ne 7. 4. 2019 (příjezd ve čtvrtek večer).
Přihlašování od 2.1.2019
Velikonoční meditační setkání čt 11. – ne 14. 4. 2019 (příjezd ve čtvrtek večer).
Přihlašování od 2.1.2019

TERMÍN:

Meditace „Brána Srdce“

Meditační setkání, na kterém budeme prohlubovat schopnost uvolnit se, koncentrovat a ponořit do nitra sebe sama. Společně projdeme svůj vnitřní svět, abychom se v něm vyznali a dokázali najít odpovědi na otázky, které jsou právě teď v našich životech aktuální.

Termín konání tohoto semináře zatím není stanoven


TERMÍN:

KRUH ZeMě

Setkávání lidí různých profesí, které spojuje zájem o témata, důležitá pro naši každodennost, a s tím spojený rozvoj lidství v naší společnosti.

Je nezbytné přenastavení společnosti v souladu s UNIVERSÁLNÍMI PRINCIPY života,jejichž komplexním a unikátním popisem je PANSOFIA. Proto je velmi důležité tyto principy znát, šířit a uplatňovat ve všech oblastech života.

Jejich pochopením můžeme svému životu i dění ve světě snadněji porozumět a tím učinit svou cestu radostnější a smysluplnější.

PANSOFIA nám mimo jiné dává praktické návody tam, kde v životě neproudí energie (např. vztahy, zdraví, ekonomika …) 

Termín konání tohoto semináře zatím není stanoven