Život je dar

surreal-1447617__180

Život je z pohledu Vyššího principu dar a vše, co se v něm děje, má svůj hluboký smysl.

Nic se neděje náhodou.

Život nás učí poznávat se a měnit se.

Všechno, co vstupuje do našeho života, má s námi související příčinu a každá naše reakce má svůj následek.

Z našich prožitků se tvoří zkušenosti, které přispívají k poznání a rozvoji duše.

Jsme si pro sebe navzájem učitelem i žákem.

Základním učebním předmětem lidského života je LÁSKA BEZ PODMÍNEK.

Ernestína
Působím jako průvodkyně na cestě poznání životních zákonitostí a principů. Byl mi dán dar vnímat lidi srdcem a vidět do jejich životních postojů a bolestí. Pomáhám jim uzdravit jejich život a uvědomit si, co se sebou vlastně žijí. Vedu je k objevování hlubiny lidské bytosti a podstaty Života a Světa. Moje akce naleznete ZDE>>.