VIA-HARMONIA

cesta sjednocení

25. - 26. 5. 2019

SJEDNOCENÉVĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

Představme si spoustu kruhů, mnoho hodin v tichu meditujících, zpívajících či v míru mysli naladěných skupin, které se propojují s ostatními skupinami a postupně po celé planetě vytvářejí jednu sjednocenou, harmonicky naladěnou síť.

Máme-li se vrátit k vědomí Jednoty – musíme Jednotu stvořit a prožít.

Právě v takovémto harmonickém sjednocení můžeme vytvořit silové pole, které svým působením dalece přesahuje možnosti jedné skupiny či jednotlivce.

Čemu věnujeme pozornost, to oživujeme, to tvoříme a prožíváme.

Ztišená mysl, otevřená Srdce a vědomí Jednoty a sounáležitosti nás všech působí jako harmonická, mírová síla v kolektivním vědomí lidstva.

A buďme spolu 25 hodin pro svět v míru.
Pojďme se sejít na jednom místě, v určitém čase, na jeden den - na 25 hodin našeho života a prožijme ho v souznění, v hlubokém, meditačním naladění, v tichu a míru našeho Srdce i v radosti při zpěvu manter či písní nebo odevzdání se v óm.

Jak bude akce probíhat?
Sejdeme se 25. 5. 2019 od 10 hodin v co možná největším počtu, na jednom místě v Praze (je v jednání, bude co nejdříve zviditelněno). Pozdravíme se, zorganizujeme se J, občerstvíme a připravíme na 25 hodin společného spolu-bytí.

Společné, hluboké naladění zahájíme ve 12:00  a ukončíme ve 13:00 druhého dne.

PROČ 25 HODIN?
Po celou dobu 25 hodin bude stále udržováno v tichém naladění určité potřebné množství zúčastněných meditujících.
V průběhu budou střídáni ti, kteří se potřebují na nějaký čas odpoutat, odpočinout nebo zaktivovat třeba zpíváním manter, písní či v óm. Tichý, mírový kruh udržíme celých 25 hodin.

V našem časovém pásmu se mohou přidávat ve stejnou dobu ostatní skupiny a s postupujícím časem se mohou přidávat další a další skupiny po celé Planetě. Každá skupina zůstane v naladění, jak dlouho uzná za vhodné.

V Praze naplníme 24 hodin ticha a míru – kruh se uzavře a ještě aspoň jednu hodinu setrváme, abychom sílu sjednocení po celé Matičce Zemi udrželi živou a dali jí možnost rozprostřít se a působit v kolektivním vědomí lidstva.
Ostatní se uděje na místě.

Jsme jedním životem – jedním lidským společenstvím – jednou společnou cestou.

Rozesílejme toto poselství míru do celého světa, k učitelům, guruům, ke skupinám a k představitelům různých učení a víry.
Nechť se také ve svých zemích společně naladí a v souznění propojí s námi všemi.

Bude přínosné, když nám skupiny, které se chtějí připojit, pošlou zprávu na info@viaharmonia.com, abychom je všechny mohli na stránkách Via-Harmonia zviditelnit, a vidět tak jakou silou jsme spojeni