Kategorie: Lidství

Mé dvanáctero lidství

Ctím život ve všech jeho formách. Jednám čestně a jsem pravdivá/ý k sobě i k druhým. Žiji rovnocennost – nad nikoho se nepovyšuji, před nikým se neponižuji. Cokoliv konám, konám ku prospěchu vyššího celku, jehož jsem i já součástí. Jsem plně zodpovědná/ý za svůj život a spolu-zodpovědná/ý za stav společnosti. Rozvíjím ušlechtilé lidství, soucítění, moudrost a krásu v sobě...