Světlo světa je v našich Srdcích

Via Harmonia je celosvětovým propojením
jednotlivců a skupin,

v síle míru, na mnoha místech, ve stejný čas.

Půjdeme-li společně, stáváme se silou, se kterou je potřeba počítat.

Máme jedinečnou šanci i zodpovědnost, jednotlivci i skupiny, být aktivními, vědomými spolutvůrci proměny cesty lidstva.
Ochota sjednotit se utváří a posiluje směr dalšího rozvoje života.

NEBOŤ – SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ.

Projekt Via Harmonia tvoří v této etapě tří velká setkání.
Jejich smyslem je působit v kolektivní mysli pro dobro nás všech.

  1. Aktivační setkání je impulsem pro mírové sjednocení.
  2. Setkání průvodců a pomáhajících na cestě dobra.
  3. Celoplanetární setkání 25 hodin síly míru na Zemi.

Posílíme-li mír v nás a v našich vztazích, posílíme mír ve světě.

Máme-li se vrátit do Jednoty, musíme Jednotu stvořit. Dostali jsme do vínku svobodnou volbu, a první krok je tedy na nás.
Šiřme tuto šanci. Pojďme spolu. Každý je důležitý!

Za mír nelze bojovat a už vůbec ne všemi dostupnými zbraněmi.

NENÍ CESTA K MÍRU – ale MÍR JE CESTOU!