Poznání života

čtvrtek 19. 3.  - neděle 22. 3. 2020
Prosíme o trpělivost, připravujeme nový systém přihlašování

Chceme-li se opravdu radovat ze života, musíme někdy vynaložit trochu úsilí na objevení, pochopení a odstranění překážek.

Na tomto semináři si účastníci odkrývají základní pravdy o tom, jak a čím si člověk tvoří svůj život, své vztahy, svoji každodennost. Velká část semináře je věnována pocitům, emocím a našim neuvědomělým reakcím, také programům strachu a sobeckého ega.

Učíme se podívat se na sebe i na druhé jiným pohledem. Díky pochopení svých i jejich vnitřních postojů a pocitů můžeme přestat hrát zbytečné hry. 

Jedná se o tři objevné sebe-zkušenostní dny. Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé a je možné jej absolvovat opakovaně. 

Forma:   seminář 
Termín: čt 19. 3. - ne 23. 3. 2020 (začátek v 19 hod.)
Místo:   Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo, www.oazasrdce.cz
Přednášející:

  Ernestína

Přihlášky:

akci organizačně zajišťuje Helenka Procházková kancelar@ernestina.cz

Prosíme o trpělivost, připravujeme nový systém přihlašování

Přihlašovací formulář