Poznání života I

čt 7. - ne 10.dubna 2016

Chceme-li se opravdu radovat ze života, musíme někdy vynaložit trochu úsilí na odstranění překážek.

Informačně - prožitková akce Poznání života odkrývá účastníkům základní pravdy o tom, jak a čím si člověk tvoří svůj život. Velká část semináře je věnována pocitům, emocím a našim neuvědomělým reakcím. 
Umožňuje podívat se na sebe i na druhé jiným pohledem a přestat hrát naučené hry. Otevírá cestu k objevení podvědomých programů strachu a sobeckého ega a v rámci možností je zpracovává.

I když se jedná o tři náročné sebe-zkušenostní dny, je seminář vhodný i pro začátečníky. Poznání života je možné absolvovat opakovaně.