Meditace  "K vnitřní skutečnosti"

čt 30.listopadu - ne 3. prosince 2017

Dny, prožité v klidu mysli, v hlubokém rozjímání a meditaci.

Hledajícím na duchovní cestě pomůže občasné odpoutání od vnějšího světa, aby se do něj mohli posíleni v Duchu vrátit a uměli lépe používat své poznání v praxi. Duchovní cesta není oddělena od praktického života. Sám život je touto cestou.

Dokázat v sobě dostatečně rozvinout vnitřní mír a lásku chce určitou dávku trpělivosti a sebekázně, odpoutanosti i víry. Vede hledajícího k nalezení odpovědi na otázku: „Kdo Jsem? Kdo je mé skutečné Já?“

Podmínkou pro účast na této akci je dovednost meditace či hluboké relaxace. Na semináři není prostor pro výuku těchto základů. Akce také není určena k řešení konkrétních životních problémů.

Forma:   seminář - je určen pouze účastníkům cyklů Akademií Života
Termín:

  čt 30.listopadu – ne 3. prosince 2017 (příjezd ve čt večer)

Místo:   Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo
Přednášející:

  Ernestína

 

 

Přihlašovací formulář