Akademie života ročníky "2017 a 2018"

pá 24. - ne 26. ledna 2020

Cyklus vzdělávacích a sebe-zkušenostních setkání, na nichž se věnujeme objevování skrytého světa mysli, pocitů a emocí i prociťování naší duše. 

Učíme se vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším a také nalézat vhodné formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat, abychom se cítili svobodní a šťastní.
Rozvíjíme svoji schopnost uvnitřnění - meditace a uvědomování si hlubokého rozměru lidské bytosti.

Život má řád, přesná pravidla a je řízen vyšším záměrem. To se týká i života každého z nás. Stojí za to poznat tyto zákonitosti a naučit se žít v souladu s nimi.
Základem duchovní cesty je "Poznej sám sebe" - myšleno od ega mysli, přes podvědomí a lidskou duši, do nejhlubších sfér bytí.
Abychom dozráli k odpovědi na otázku "Kdo jsem Já, kdo je moje Duše a jaká je moje podstata?", je dobré nejdříve zjistit, co není "Já", co vlastně není mojí podstatou, od čeho se mohu odpoutat a jak. Proto se v prvním ročníku Akademie Života budeme věnovat nejdříve poctivému, hlubokému vhledu do své osobnosti a vyčistíme jednotlivé oblasti života. Celý tento sebe-uvědomovací a transformační proces vede mimo jiné ke schopnosti citlivě a zodpovědně přistupovat k sobě i k ostatním.
A samozřejmě - otevřít se umění žít takzvaně vyšší oktávu lásky :o)

Akademie je určena hledajícím s opravdovým zájmem o hlubší poznání pravdy o sobě i o zákonitostech života. Poznání toho, co sami se sebou a s druhými žijí a co mohou žít jinak.
Akademie není výcvikem terapeutů, může však pro ně být obohacením a pomocí díky osobním zkušenostem.

Forma:   Seminář je určen jen pro účastníky celého cyklu.
Termín:   pá 24. - 26. 1. 2020, začátek v pátek v 19 hod.,    Přihlašování je možné  Zde
Místo:   Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo
Přednášející:

  Ernestína

Přihlášky:

  Akci organizačně zajišťuje Helenka Procházková, email: kancelar@ernestina.cz

Přihlašovací formulář není zatím zprovozněn