TERMÍNY:

Akademie Života

Cyklus vzdělávacích a sebe-zkušenostních setkání, na nichž se věnujeme objevování skrytého světa mysli, pocitů a emocí i prociťování naší duše.
Učíme se vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším a také nalézat vhodné formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat, abychom se cítili svobodní a šťastní.
Rozvíjíme svoji schopnost uvnitřnění - meditace a uvědomování si hlubokého rozměru lidské bytosti.

Účastníci dřívějších ročníků Akademií Života jsou srdečně vítáni na jakémkoli setkání novějších ročníků. 
pá 23. - 25. 3. 2018 Akademie Života,ročník 2017 v Horním Bradle,  začátek v pá v 18 hod. https://doodle.com/poll/bcif84f7aahequzv

pá 25. 5. - 27. 5. 2018 Setkání všech ročníků Akademie Života v Horním Bradle, tentokrát v R.S.A Tesla, www.modrovic.cz, začátek v pá v 18 hod. http://doodle.com/poll/y5kvxhempke3zx5e
pá 15. - 17. 6. 2018 Akademie Života,ročník 2017 v Horním Bradle,  začátek v pá v 18 hod. https://doodle.com/poll/te2uw9bedepnxbmm

První setkání nového ročníku Akademie Života 2018 je předběžně plánováno na čt 22. - ne 25. 11. 2018, v Horním Bradle, ve čtvrtek od 18 hodin,
Pokud bude tento ročník otevřen, bude možné se přihlásit od 1. 9. 2018 na tomto místě

Místo konání vždy: Oáza Srdce, Horní Bradlo


 

 

 

 

 

 

TERMÍN:

Velikonoční meditační setkání

Akce je určena všem, kterým je blízké poselství Velikonoc - znovuzrození a radost života, odpuštění a bezpodmínečná láska, víra ve Vyšší Vědomí.
Týden před Velikonočními svátky máme možnost naladit se do klidu svého nitra a posílit vědomí, že naše bytost přesahuje lidskou rovinu. Meditace, klid a uvědomění nám pomáhají důvěřovat této síle v nás, aby v našem životě mohla působit.

Klidným naladěním si můžeme uvědomit, co starého v nás je čas opustit a co nového necháme v sobě zrodit. Budeme také rozjímat nad myšlenkami, které nás už tisíce let vedou k poznání hluboké podstaty sebe sama i k poznání zákonů a smyslu života.

čt 5. - 8. 4. 2018  (příjezd ve čtvrtek večer)
Litujeme, seminář je naplněn. Další přihlášení budou náhradníci.

Místo konání: Oáza Srdce, Horní Bradlo


TERMÍNY:

Dny, prožité v klidu mysli, v hlubokém rozjímání a meditaci.

Hledajícím na duchovní cestě pomůže občasné odpoutání od vnějšího světa, aby se do něj mohli posíleni v Duchu vrátit a uměli lépe používat své poznání v praxi. Duchovní cesta není oddělena od praktického života. Sám život je touto cestou.

Dokázat v sobě dostatečně rozvinout vnitřní mír a lásku chce určitou dávku trpělivosti a sebekázně, odpoutanosti i víry. Vede hledajícího k nalezení odpovědi na otázku: „Kdo Jsem? Kdo je mé skutečné Já?“

Podmínkou pro účast na této akci je dovednost meditace či hluboké relaxace. Na semináři není prostor pro výuku těchto základů. Akce také není určena k řešení konkrétních životních problémů.

ne 1. – pá 6. 7. 2018  (příjezd v neděli večer). 
Přihlašování bude možné od 1. května 2018

čt 1. – ne 4. 11. 2018  (příjezd ve čtvrtek večer). 
Přihlašování bude možné od 1. září 2018

čt 8. – ne 11. 11. 2018  (příjezd ve čtvrtek večer). 
Přihlašování bude možné od 1. září 2018

čt 29. 11. – ne 2. 12. 2018  (příjezd ve čtvrtek večer). 
Přihlašování bude možné od 1. září 2018

Místo konání: Oáza Srdce, Horní Bradlo


 

TERMÍN:

Poznání života

Chceme-li se opravdu radovat ze života, musíme někdy vynaložit trochu úsilí na objevení, pochopení a odstranění překážek.

Na tomto semináři si účastníci odkrývají základní pravdy o tom, jak a čím si člověk tvoří svůj život, své vztahy, svoji každodennost. Velká část semináře je věnována pocitům, emocím a našim neuvědomělým reakcím, také programům strachu a sobeckého ega.

Učíme se podívat se na sebe i na druhé jiným pohledem. Díky pochopení svých i jejich vnitřních postojů a pocitů můžeme přestat hrát zbytečné hry. 

Jedná se o tři objevné sebe-zkušenostní dny. Seminář je vhodný pro začátečníky i pokročilé a je možné jej absolvovat opakovaně. 

čt 19. - ne 22. 4. 2018 Poznání Života ZMĚNA TERMÍNU  čt 7. 6. - 10. 6. 2018
Litujeme, seminář je naplněn. Další přihlášení budou náhradníci.

Místo konání: Oáza Srdce, Horní Bradlo


TERMÍN:

Rodiče a děti

Akce je nabídkou pro rodiče, kteří chtějí lépe poznat a pochopit své dítě a jeho prožitkový svět.

Porozuměním a příslušnou změnou pohledu může rodič přispět k vyčistění a odlehčení případných zátěžových bloků dítěte, pomoci dítěti i sobě otevřít se a rozvinout radostné spolu-žití.

Tato prožitkově proměnná akce umožní rodičům také nahlédnout do sféry příčin různých potíží u dítěte a také odhalit  souvislosti s životními tématy rodiče.

Smyslem a cílem semináře je kromě pochopení a uvědomění rodiče především harmonizace energeticko-informačního pole dítěte, a  tím i podpora  svobodnějšího prožívání cesty životem pro dětskou dušičku.

Děti se akce nezúčastní.

Místo konání: Oáza Srdce, Horní Bradlo


TERMÍN:

 Témata každodennosti - Očista a harmonizace vztahů

Je určen účastníkům Akademií Života, Poznání Života a pro ty, kdo chtějí vnímat souvislosti mezi našim vnitřním světem a světem vnějším a také nalézat vhodné formy, jak své prožitkové vnímání zharmonizovat. Jde o Informačně - prožitkovou akci zaměřenou na naše vztahy k sobě, bohu i ostatním.

Místo konání: Oáza Srdce, Horní Bradlo


 

TERMÍN:

Seminář je určen pro ty, kdo chtějí rozvíjet své propojení se sebou a zároveň si chtějí i ujasnit a pročistit něktrá témata. Meditační naladění usnadní objevování duchovního rozměru vnitřního světa, otevírání cesty k vyššímu Já, rozvíjení vnitřní komunikace a zklidnění mysli.
Seminář je vhodný i pro začátečníky. Přihlásit se mohou i účastníci cyklů Akademií Života.

Místo konání: Oáza Srdce, Horní Bradlo


TERMÍN:

Meditační setkání "Kruh Světla a tichého sdílení"

Určeno pro ty, kdo opravdu chtějí prohloubit cestu klidu a vnitřního odevzdání se v tichém naladění. V uvnitřnění sdílíme a otevíráme se mnohem více hlubině naší bytosti než při sdílení slovy. Ticho, vnitřní ticho, je branou za mysl, k vnitřnímu poznání pravé Skutečnosti. Také energie dne 10. 10. v "desítkovém roce" (2017) nám umožňuje využít potenciál Světelné Síly a propojit ho přes naše vědomí do kolektivního vědomí planety.

Víkendová část začíná v pátek v 18 hod, kdo bude mít zájem, může v meditacích pokračovat až do středečního oběda. 

Místo konání: Oáza Srdce, Horní Bradlo


TERMÍN:

Setkávání lidí různých profesí, které spojuje zájem o témata, důležitá pro naši každodennost, a s tím spojený rozvoj lidství v naší společnosti.

Je nezbytné přenastavení společnosti v souladu s UNIVERSÁLNÍMI PRINCIPY života,jejichž komplexním a unikátním popisem je PANSOFIA. Proto je velmi důležité tyto principy znát, šířit a uplatňovat ve všech oblastech života.

Jejich pochopením můžeme svému životu i dění ve světě snadněji porozumět a tím učinit svou cestu radostnější a smysluplnější.

PANSOFIA nám mimo jiné dává praktické návody tam, kde v životě neproudí energie (např. vztahy, zdraví, ekonomika …) 

Příští setkání Kruhu ZeMě bude upřesněno. 


TERMÍN:

Meditační setkání, na kterém budeme prohlubovat schopnost uvolnit se, koncentrovat a ponořit do nitra sebe sama. Společně projdeme svůj vnitřní svět, abychom se v něm vyznali a dokázali najít odpovědi na otázky, které jsou právě teď v našich životech aktuální.