Mějme mír v mysli a radost v srdci

Mohu nabídnout jen to, co sama mám.

Na své životní cestě mám jen to, co jsem sama v sobě objevila a zužitkovala, z čehož vycházím i při své práci.
Působím jako průvodkyně hledajících na cestě poznání života a hlubiny lidské bytosti tak, aby se z nich stali nalézající.
Věnuji se člověku od nastavení jeho osobní mysli až po nejhlubší roviny Vědomí.

Jedná se o  každodenní lidské příběhy a poznání cesty duše i vhled do roviny ducha. Součástí této cesty je uzdravení a rozvoj vztahů, porozumění životu i jeho proměna. Také poznání zákonitostí života a jejich souvislostí s osobními příběhy.

Uvnitřnění, meditace a procítění jsou základními nástroji na této naší cestě.

Jsem ve vděčnosti za možnost pomáhat hledajícím objevovat bohatství, ukryté v jejich nitru. Tato cesta je pro mne posláním i radostí. 

Ráda se s Vámi setkám na svých seminářích a dalších akcích.

 

Lidé se mě někdy ptají, odkud vím to, co nabízím. Odpověď je jednoduchá, život sám mě vyučil a dostalo se mi Vyššího vedení.

Jsem si vědoma skutečnosti, že si svůj život utvářím sama a vím jak. Poznala jsem, Kdo Jsem a co je podstatou života i jeho smyslem. Můj život je dnes velmi jednoduchý a zároveň nesmírně bohatý.

Smysl mu dává Pravda a Láska. Dnes je nevnímám jako ideály či nějaké filozofické pojmy, ale jako svoji všednodenní skutečnost.

Abych mohla takto doopravdy žít, musela jsem nejdříve uzdravit sebe i svůj život, opustit strachy a omezení a vzít plně do svých rukou zodpovědnost za svůj osobní svět.

Naučila jsem se:

Věřit, uvědomovat si, porozumět a změnit postoj .....
Dívat se Srdcem, v Moudrosti, v Lásce a ve Vděčnosti konat .....

Aktuality:

Via Harmonia- Jsme jeden život,

so 25. - ne 26. 5. 2019

Akademie Života ročník 2018
pá 7. 6. – ne 9. 6. 2019

Meditační setkání K Vnitřní Skutečnosti
st 14. – ne 18. 8. 2019
(příjezd ve středu večer).

Akademie Života ročník 2017
pá 13. 9. – ne 15. 9. 2019

Poznání Života
čt 19. 9. – ne 22. 9. 2019

Akademie Života ročník 2018
pá 4. 10. – ne 6. 10. 2019

Uzdravení a proměna vztahů
čt 17. 10. – ne 20. 10. 2019

Meditační setkání K Vnitřní Skutečnosti
čt 31. 10. – ne 3. 11. 2019

Akademie Života ročníky 2015 a 2016
pá 8. 11.  – ne 10. 11. 2019

Následující myšlenky z mé mozaiky poznání lehce nastiňují zkušenosti i filozofii, z nichž vycházím.