Mějme Mír v mysli a radost v srdci

Mohu nabídnout jen to, co sama mám.

Jsem průvodkyní hledajících na cestě do svého nitra, k poznání Pravdy tak, aby se z nich stali nalézající.

Již od útlého dětství jsem věděla, že mám dar vhledu do lidské mysli i do hloubky lidských srdcí.

Ještě v malém, holčičím těle jsem viděla věci, které běžní lidé nevidí. Měla jsem předtuchy a dokázala jsem nahlížet do budoucnosti. Bytostně jsem cítila přítomnost duchovních bytostí a hovořila jsem s nimi. Bylo to těžké období, protož jsem na toto poznání byla sama. Domácí ateistická výchova mi nedávala žádné odpovědi na mé otázky. Otázky, které se týkaly samotné podstaty života.

Toužila jsem po tom, co sama dnes učím žít svoje klienty. Tedy po obyčejném životě naplněném radostí, harmonií, pochopením i vhledem.

Až po dlouhých letech jsem dorostla k tomu, abych o tomto svém daru, který jsem uchovávala v tajnosti, mohla začít hovořit. Hovoření vlastně nebylo dost. Byla jsem ohromnou vnitřní silou vedena k tomu, abych začala učit ostatní nahlédnout do mysli, jejich programů a pak… jim umožnit i kontakt s tím, co naleznou za ní.

dandelion-843297_640Život mě na tuto službu dobře vyučil. Zažila jsem bolest a nepochopení v partnerství. Porodila jsem dvě děti a zjistila jsem, jak je těžké je vychovávat, když jsem sama nebyla spokojená. Zažila jsem fatální nemoc a dostala jsem od lékařů prognózu na dva měsíce života. Zažila jsem další manželství i s jeho rozpadem a pak jsem také prošla zkouškou největší. Tragicky mi zahynula dcera.

Dnes už tomu všemu rozumím. Chápu život i lekce, které mi zprostředkoval, abych se dokázala otevřít a měla dostatečné zkušenosti k tomu, abych mohla hluboce soucítit s ostatními lidskými osudy.

Vím, že jsem na tuto cestu byla připravovaná celý život.

Dnes tedy nabízím jen to, co jsem sama zažila, uchopila, pochopila a s láskou přijala.

Cítím velkou vděčnost za to, že mohu být při tom, když se lidem rozpouští mrak šedivých myšlenek kolem hlavy. S úžasem pozoruji, jaký to je zázrak, když se otevírají jejich srdce a oni mají možnost nahlédnout na svůj život v širších souvislostech.

Velmi mě těší, když mi absolventi mých seminářů říkají, jak se mění jejich vztahy, reakce, partnerství, rodiny… 

Jsem přesvědčená, že opravdové duchovno není oddělené od běžného života a proto na svých akcích lidi citlivě vedu k poznání jejich vnitřního světa tak, aby mohli nabyté zkušenosti převést do reality a žít tak život, pro který se narodili.

Život je Učitel a jsem mu dnes vděčná za každou jeho lekci