Mějme mír v mysli a radost v srdci

Mohu nabídnout jen to, co sama mám.

Na své životní cestě mám jen to, co jsem sama v sobě objevila a zužitkovala, z čehož vycházím i při své práci.
Působím jako průvodkyně hledajících na cestě poznání života a hlubiny lidské bytosti tak, aby se z nich stali nalézající.
Věnuji se člověku od nastavení jeho osobní mysli až po nejhlubší roviny Vědomí.

Jedná se o  každodenní lidské příběhy a poznání cesty duše i vhled do roviny ducha. Součástí této cesty je uzdravení a rozvoj vztahů, porozumění životu i jeho proměna. Také poznání zákonitostí života a jejich souvislostí s osobními příběhy.

Uvnitřnění, meditace a procítění jsou základními nástroji na této naší cestě.

Jsem ve vděčnosti za možnost pomáhat hledajícím objevovat bohatství, ukryté v jejich nitru. Tato cesta je pro mne posláním i radostí. 

Ráda se s Vámi setkám na svých seminářích a dalších akcích.

 

Lidé se mě někdy ptají, odkud vím to, co nabízím. Odpověď je jednoduchá, život sám mě vyučil a dostalo se mi Vyššího vedení.

Jsem si vědoma skutečnosti, že si svůj život utvářím sama a vím jak. Poznala jsem, Kdo Jsem a co je podstatou života i jeho smyslem. Můj život je dnes velmi jednoduchý a zároveň nesmírně bohatý.

Smysl mu dává Pravda a Láska. Dnes je nevnímám jako ideály či nějaké filozofické pojmy, ale jako svoji všednodenní skutečnost.

Abych mohla takto doopravdy žít, musela jsem nejdříve uzdravit sebe i svůj život, opustit strachy a omezení a vzít plně do svých rukou zodpovědnost za svůj osobní svět.

Naučila jsem se:

Věřit, uvědomovat si, porozumět a změnit postoj .....
Dívat se Srdcem, v Moudrosti, v Lásce a ve Vděčnosti konat .....

Aktuality:

Omlouváme se, že zatím není možné se přihlašovat na jarní semináře. Připravujeme nový způsob přihlašování a určitou automatizaci. Přihlašování bude proto možné jen na www.ernestina.cz . Bohužel, práce se zdržely a zatím nemáme přesný termín zprovoznění. Přijměte prosím naši omluvu za zdržení. Děkujeme. 

Zahajovací setkání Akademie Života ročníky 2017 a 2018, pá 24. – ne 26. 1. 2020 

Zahajovací setkání Akademie Života ročník 2019  pá 14. – ne 16. 2. 2020 

Poznání Života  
čt 20. 3. - ne 23. 3. 2020

Velikonoční meditační setkání 
čt 2. – ne 5. 4. 2020

Velikonoční meditační setkání 
čt 16. – ne 19. 4. 2020

Setkání Akademie Života ročník 2019  
pá 5. – ne 7. 6. 2020 

Příčinná Terapie Života
Uzdravení a proměna vztahů 
čt 15. – ne 18. 10. 2020

Následující myšlenky z mé mozaiky poznání lehce nastiňují zkušenosti i filozofii, z nichž vycházím.