Mějme mír v mysli a radost v srdci

Mohu nabídnout jen to, co sama mám.

Jsem průvodkyní hledajících na cestě do svého nitra, k poznání Pravdy tak, aby se z nich stali nalézající.

Věděla jsem již v  dětství, že mám dar vhledu do lidské mysli i do hloubky lidských srdcí.

Ještě v dívčím těle jsem viděla věci, které běžní lidé nevidí. Viděla jsem, co je trápí, s čím si nevědí rady, jejich  energii i příčiny jejich zdravotních problémů, Měla jsem předtuchy a mohla jsem nahlédnout  do budoucnosti, především své. Bytostně jsem cítila přítomnost duchovních bytostí a hovořila jsem s nimi. Bylo to pro mě těžké, protože jsem na toto poznání byla sama a hlavně jsem byla nešťastná z toho, že nemám nástroje k tomu, abych lidem v jejich trápení pomohla. Domácí ateistická výchova mi nedávala žádné odpovědi na mé otázky. Otázky, které se týkaly samotné podstaty života.

Toužila jsem po tom, co sama dnes učím žít svoje klienty. Tedy po obyčejném životě naplněném radostí, harmonií, pochopením i vhledem.

Až po dlouhých letech jsem dorostla k tomu, abych o tomto svém daru, který jsem uchovávala v tajnosti, mohla začít hovořit. Hovoření vlastně bylo málo. Jasnou vnitřní silou jsem byla vedena k tomu, abych začala učit ostatní prohlédnout  jejich mysl a programy v ní, pomoci jim změnit své sebe-prožívání  … a následně umožnit i kontakt s tím, co naleznou za myslí.

dandelion-843297_640Život mě na tuto službu vyučil. Prožila jsem si bezmoc, strachy, sebe-odsouzení i nepochopení v partnerství. Porodila jsem dvě děti a zjistila jsem, jak je těžké je vychovávat, když jsem sama v zajetí nespokojenosti. Zažila jsem těžkou nemoc a měla jsem před sebou jen tři měsíce života, pokud setrvám v područí nízkého ega a neudělám zásadní změnu hluboko ve svém nitru.  S rozpadem druhého manželství jsem pak prošla zátěží největší. Tragicky mi zahynula dcera.

Dnes už tomu všemu rozumím. Chápu život i lekce, které mi zprostředkoval, abych se dokázala otevřít a měla dostatečné zkušenosti k tomu, abych mohla hluboce soucítit s ostatními lidskými osudy.

Vím, že jsem na tuto cestu byla připravovaná celý život.

Dnes tedy nabízím jen to, co jsem sama zažila, uchopila i pochopila a s láskou a vděčností přijala.

Cítím velkou vděčnost za to, že mohu být při tom, když se lidem rozpouští mrak šedivých myšlenek kolem hlavy. S úžasem pozoruji, jaký to je zázrak, když se otevírají jejich srdce a oni mají možnost nahlédnout na svůj život v širších souvislostech.

Velmi mě těší, když mi absolventi mých seminářů říkají, jak se mění jejich vztahy, reakce, partnerství, rodiny… 

Jsem přesvědčená, že opravdové duchovno není oddělené od běžného života a proto na svých akcích lidi citlivě vedu k poznání jejich vnitřního světa tak, aby mohli nabyté zkušenosti převést do reality a žít tak život, pro který se narodili.

Život je Učitel a jsem mu dnes vděčná za každou jeho lekci

Aktuality

19. - 21. května 2017 seminář pro zájemce z řad Akademií Života: Témata každodennosti. Změna - začátek v pátek v 17.30 hod. Kapacita semináře je naplněna.  http://doodle.com/poll/w6st96zpm9wtfyx5
26. - 28. května 2017  Akademie Života, ročník "2016" v Horním Bradle, začátek v 18 hod.
přihlašování: http://doodle.com/poll/zhrw23umnyw6tyu4
 
Letní meditace pro pokročilé "K vnitřní skutečnosti"
ne 2. 7. – pá 7. 7. 2017  Seminář je již zcela naplněn. 
14. - 17. září  2017  Poznání  Života,  v Horním Bradle,  začátek ve čtvrtek v 10 hod.