Mějme mír v mysli a radost v srdci

Mohu nabídnout jen to, co sama mám.

Působím jako průvodkyně hledajících na cestě do jejich nitra k poznání Pravdy tak, aby se z nich stali nalézající.

Věděla jsem již v  dětství, že mám dar vhledu do lidské mysli i do hloubky lidských srdcí.

Ještě v dívčím těle jsem viděla věci, které běžní lidé nevidí. Viděla jsem, co je trápí, s čím si nevědí rady, jejich  energii i příčiny jejich zdravotních problémů, měla jsem předtuchy a mohla jsem nahlédnout  do budoucnosti, především své. Bytostně jsem cítila přítomnost duchovních bytostí a hovořila jsem s nimi. Bylo to pro mě těžké, protože jsem na toto poznání byla sama, a hlavně jsem byla nešťastná z toho, že nemám nástroje k tomu, abych lidem v jejich trápení pomohla. Domácí ateistická výchova mi nedávala žádné odpovědi na mé otázky. Otázky, které se týkaly samotné podstaty života.

Toužila jsem po tom, co sama dnes učím žít svoje klienty. Tedy po obyčejném životě naplněném radostí, harmonií, pochopením i vhledem.

Až po dlouhých letech jsem dorostla k tomu, abych o tomto svém daru, který jsem uchovávala v tajnosti, mohla začít hovořit. Hovoření vlastně bylo málo. Jasnou vnitřní silou jsem byla vedena k tomu, abych začala učit ostatní prohlédnout  jejich mysl a programy v ní, pomoci jim změnit své sebe-prožívání  … a následně umožnit i kontakt s tím, co naleznou za myslí.

dandelion-843297_640Život mě na tuto službu vyučil. Prožila jsem si bezmoc, strachy, sebe-odsouzení i nepochopení v partnerství. Porodila jsem dvě děti a zjistila jsem, jak je těžké je vychovávat, když jsem sama v zajetí nespokojenosti. Zažila jsem těžkou nemoc a měla jsem před sebou jen tři měsíce života, pokud setrvám v područí nízkého ega a neudělám zásadní změnu hluboko ve svém nitru.  S rozpadem druhého manželství jsem pak prošla zátěží největší. Tragicky mi zahynula dcera.

Dnes už tomu všemu rozumím. Chápu život i lekce, které mi zprostředkoval, abych se dokázala otevřít a měla dostatečné zkušenosti k tomu, abych mohla hluboce soucítit s ostatními lidskými osudy.

Vím, že jsem na tuto cestu byla připravovaná celý život.

Dnes tedy nabízím jen to, co jsem sama zažila, uchopila i pochopila a s láskou a vděčností přijala.

Cítím velkou vděčnost za to, že mohu být při tom, když se lidem rozpouští mrak šedivých myšlenek kolem hlavy. S úžasem pozoruji, jaký to je zázrak, když se otevírají jejich srdce a oni mají možnost nahlédnout na svůj život v širších souvislostech.

Velmi mě těší, když mi absolventi mých seminářů říkají, jak se mění jejich vztahy, reakce, partnerství, rodiny… 

Vím, že duchovní rozměr člověka není oddělen od běžného života, a proto na svých akcích lidi citlivě vedu k poznání jejich vnitřního světa tak, aby mohli nabyté zkušenosti převést do reality, a žít tak život, pro který se narodili.

Život je Učitel a jsem mu dnes vděčná za každou jeho lekci

Aktuality

Poznání Života čt 7.6.-10.6.2018.  Začátek ve čtvrtek v 19 hod.
pá 25. 5. - 27. 5. 2018 Setkání všech ročníků Akademie Života, v Horním Bradle,  
Přihlašování a změny na kancelar.ernestina@seznam.cz 
pá 15. - 17. 6. 2018 Akademie Života, ročník 2017 v Horním Bradle,  v pá od 18 hod. 
https://doodle.com/poll/te2uw9bedepnxbmm

ne 1. - pá 6. 7. 2018 Meditace pro pokročilé "K vnitřní skutečnosti"  v Horním Bradle,  příjezd v neděli večer. 
čt 20.-23.9. nebo pá 21. - 23. 9. 2018 Akademie Života, ročník 2017 v Horním Bradle, Termín bude upřesněn.  https://doodle.com/poll/t3ephugtydztv46s

pá 5. - 7. 10. 2018 Akademie Života, ročníky 2015 a 2016 v Horním Bradle,  v pá od 18 hod.  https://doodle.com/poll/ddn2kip4hyzc6d6n
čt 11. - 14. 10. 2018 Poznání Života v Horním Bradle,  ve čt od 19 hod.  
čt 1. - ne 4. 11. 2018 Uzdravení a proměna vztahů  v Horním Bradle, čtvrtek od 19h. Přihlašování bude možné od 1. 8. 2018 
čt 8. - ne 11. 11. 2018 Meditace pro pokročilé "K vnitřní skutečnosti"  v Horním Bradle,  příjezd ve čtvrtek večer. Přihlašování bude možné od 1. 8. 2018 
čt 22.11. - 25. 11. 2018 Akademie Života, NOVÝ ročník 2018 v Horním Bradle,  ve čt od 19 hod. Přihlašování bude možné od 1. 8. 2018
čt 29. 11. - ne 2. 12. 2018 Meditace pro pokročilé "K vnitřní skutečnosti"  v Horním Bradle,  příjezd ve čtvrtek večer. Přihlašování bude možné od 1. 8. 2018